Letölthető ÁSZF – Blabo Vegyszer Kft.

Elállási nyilatkozat – Blabo Vegyszer Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – uszodaesmedence.hu

A jelen általános szerződési feltételek a BLABO Vegyszer Kft. valamennyi, az uszodaesmedence.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a BLABO Vegyszer Kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A BLABO Vegyszer Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A szerződő partner azonossága

A szerződés a BLABO Vegyszer Kft-vel jön létre.

Név: BLABO Vegyszer Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u.34. 5/26.

Nyitvatartási idő:

Hétfő-péntek: 08.00-15.30

Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-941655
Adószám: 22745352-2-43
Bankszámlaszám: OTP 11722003-22479974-00000000
Ügyvezető: Szentiványi Szabolcs

Ügyfélszolgálat: +36-70-621-2116

E-mail: info@uszodaesmedence.hu

Tárhelyszolgáltató: 
Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest,  Victor Hugo utca 18-22.
E-mail: info@mhosting.hu
Adószám: 23495919-2-41, közösségi adószám: HU23495919

Telefonszám: 06-1-700-2323

2. A szerződés létrejötte

Szerződést a Webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja Önt arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár/Kassza” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a „Kasszához” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha bejelentkezett fiókjába, az „Átvétel/tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a BLABO Vegyszer Kft. részére.

Az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva.

Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést ad le, mely fizetési kötelezettséget von maga után.

Ha terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a BLABO Vegyszer Kft. a kosár tartalmáról emailben emlékeztetőt küld a regisztrált vásárló részére. A BLABO Vegyszer Kft. által a vásárló részére elküldött email vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet a vásárló oldalán, kizárólag tájékoztató célt szolgál. A BLABO Vegyszer Kft. által küldött email reklámot nem tartalmaz.

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazoljuk Önnek, mely automatikus email megerősíti, hogy a BLABO Vegyszer Kft. megkapta az Ön által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja Önt, hogy megrendelése beérkezett a BLABO Vegyszer Kft-hez.

A BLABO Vegyszer Kft. az Ön ajánlatát külön elfogadó e-mail (2. e-mail) útján fogadja el. A szerződés az ajánlat BLABO Vegyszer Kft. általi elfogadásáról szóló külön elfogadó e-mail (2. e-mail) megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email 48 órán belüli megérkezésével. Az elfogadó, második e-mail tartalmazza a várható szállítási időpontot és a szállítási költséget.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg az BLABO Vegyszer Kft-től az elküldött rendelésére vonatkozó automatikus visszaigazoló e-mailt.

Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a BLABO Vegyszer Kft felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Amennyiben a webáruházban történő rendelés során hiba, vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a BLABO Vegyszer Kft. fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után, a BLABO Vegyszer Kft. azonnal tájékoztatja Önt az új adatokról. Ön ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Amennyiben megrendelését a személyes átvétel lehetőségének első időpontjától számított vagy futárszolgálattal történő küldés esetén első kézbesítési kísérlettől számított 5 naptári napon belül nem veszi át a BLABO Vegyszer  Kft. eláll a szerződéstől, azt semmisnek tekinti. Ha megrendelésekor az átutalásos fizetést választotta úgy az átutalásnak a megrendelés leadásától számított 2 naptári napon belül teljesülnie kell.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem
előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. A szerződés szövegének tárolása

A megrendelés adatait a BLABO Vegyszer Kft. tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a “Megrendelés visszaigazolása”-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta a BLABO Vegyszer Kft. részére az email-címét, akkor a BLABO Vegyszer Kft. elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.

5. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a. a terméknek,
b. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a BLABO Vegyszer Kft. részére az Elállási Időszak alatt.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a BLABO Vegyszer Kft-nek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe BLABO Vegyszer Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét legalább ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát BLABO Vegyszer Kft. részére.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Fogyasztó több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék a BLABO Vegyszer Kft. címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. BLABO Vegyszer Kft-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a BLABO Vegyszer Kft. visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A BLABO Vegyszer Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a BLABO Vegyszer Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a BLABO Vegyszer Kft, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.1. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a BLABO Vegyszer Kft, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,
– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó
a csomagolást felbontotta,
– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac BLABO Vegyszer Kft. által nem befolyásolható ingadozásától függ.

A visszaküldendő áruhoz Fogyasztónak mellékelnie kell a szállítólevelet, számla másolatot és kérjük jelölje meg a visszaküldés okát is! Amennyiben nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését.
Amennyiben a megrendelt termék típusa lehetővé teszi a postai visszaküldést, akkor a csomagot a következő címre küldje vissza (veszélyes áru postai úton nem küldhető vissza):

Postai úton történő visszaküldés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “Uszoda és Medence webáruház”

Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldéskor az Ön és a BLABO Vegyszer Kft. segítségére lehetnek, a küldemény mellett találja.

Amennyiben a termék postai úton nem küldhető vissza (lásd. veszélyes áru), a szavatossági, vagy jótállási jogok csak személyesen érvényesíthetők, előre egyeztetett időpontban a 1222 Budapest, Puttonyos u 4. cím alatt van lehetőség, 2024.06.16-tól.

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a BLABO Vegyszer Kft. ügyfélszolgálatához.

Email: info@uszodaesmedence.hu
Tel.: +36 70 621 2116
*(normál díjszabással hívható)
Cím: 1222 Budapest, Puttonyos u 4.

6. Árak és szállítás

Az online áruházban csak regisztrált vagy vendég regisztált felhasználók vásárolhatnak belépést követően.

A BLABO Vegyszer Kft. által üzemeltetet webáruház kizárólag új (nem használt) termékeket kínál megvételre, mely termékek minden szükséges szakhatósági engedéllyel és/vagy biztonságtechnikai adatlapokkal rendelkeznek, magyarországi értékesítésük jogkövetően történik.

A Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, esetlegesen felmerülő utánvét díj, vagy terjedelmes kezelés miatti felár, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

Minden gondosságunk ellenére is előfordulhat, hogy hibás áron kerül fel termékünk a webáruházba,- nyilvánvalóan téves ár, jelentősen eltérő ár, rendszerhiba miatti 0 ft-os ár, ingyenes ár – , de ebben az esetben webáruházunk nem köteles a termék(ek)et a hibás áron értékesíteni. A webáruház felajánlja a helyes áron történő értékesítést, mely, ha nem megfelelő az ügyfélnek, elállhat a vásárlási szándéktól.

A szállítási díjak a webáruházban, külön táblázatban kerülnek feltüntetésre, illetve a Szállítás költségek fejezetben is megtalálhatóak.

Postai és futárszolgálatos kiszállítás mellett lehetőség van a megrendelt termék személyes átvételére is üzletében vagy előre egyeztetett helyre és időpontra történő kiszállítással, ami a veszélyes áru minősítésű vegyszereknél kötelező.

A szállítást a BLABO Vegyszer Kft. saját gépjárműveivel és postai-, illetve futárszolgálatok megbízásával végzi. A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. Postai-, és futárszolgálatos kézbesítés munkanapokon, 8:00-18:00 óra között biztosított, a BLABO Vegyszer Kft. saját gépjárműveivel történő kiszállítás esetén a kézbesítés – előre egyeztetett szállítási időpont meghatározásával – a fent megadott időintervallumtól eltérhet.

A szállítási időkről és módjáról a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a BLABO Vegyszer Kft (külön, elfogadó 2. e-mail). A termék leszállítása a megrendelés visszaigazolását (2. e-mail) követően 3 munkanapon belül megtörténik, ami azonban a raktárkészlettől függően változhat.
Készlethiány esetén a BLABO Vegyszer Kft. nem vállal felelősséget ezen irányadó határidő túllépéséért, de telefonon vagy e-mailben a BLABO Vegyszer Kft. erről tájékoztatást ad vagy küld a megrendelőnek.

7. Szállítási költségek

A szállítási díj kiszámítása a csomag (kosárban található termékek) összmérete és összsúlya, valamint speciális termékek esetén egyedileg meghatározott szállítási díjak alapján, a megrendelést követő 2. elfogadó e-mailben, a megrendelővel történő egyeztetést, tájékoztatását követően történik.

A szállítási díj tartalmazza a csomagolás, illetve a második kiszállás (következő munkanap) költségét is, amennyiben az első kézbesítési próbálkozás sikertelen volt.

Szállítási díjak:

– Személyes átvétel esetén előre egyeztetett időpontban: 1222 Budapest, Puttonyos u 4., 2024.06.16-tól.: INGYENES ÁTVÉTELI LEHETŐSÉG.

– Budapest teljes területén a kiszállítás díja: bruttó 4.800 Ft/alkalom

– Budapest teljes területén a kiszállítás díja 40.000 Ft feletti rendelés esetén : DÍJMENTES

– Kiszállítás a következő területeken: Szigetszentmiklós, Halásztelek, Érd, Diósd, Budaörs, Törökbálint, Budakeszi, Dunaharaszti 40.000 Ft feletti rendelés esetén : DÍJMENTES

– Országosan történő kiszállítás bruttó 5.500 Ft + egyszeri kiállási díj és bruttó 200 Ft / km (oda és visszaútra számolandó) 1,6 tonna teherbírásig

– GLS futárszolgálattal történő kiszállítás:

Súly (tól-ig)Átvétel helye

3kg-ig

5 kg-ig

10 kg-ig

20 kg-ig

30 kg-ig

40 kg-ig

Háznál (bruttó)

2050 Ft

2200 Ft

2450 Ft

3000 Ft

3300 Ft

4300 Ft

             

Az utánvétkezelés díja egységesen bruttó 450 Ft.

       

A terméknek a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a BLABO Vegyszer Kft-nek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Egyéb esetekben megbeszélés tárgya a szállítás díja és módja.

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól/sofőrtől kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a BLABO Vegyszer Kft. díjmentesen biztosítja.
Az átvételt követően észlelt sérülésért a BLABO Vegyszer Kft. felelősséget nem vállal!

Abban az esetben, ha a társaságunk által történő kiszállítás alkalmával illetve megbízott futárszolgálatos kiszállítás során a rendeléskor megadott címen nem talál senkit, akkor a sofőr/futár a megadott telefonszámon fog jelentkezni a kiszállítási időpont egyeztetése céljából. Amennyiben e feltétel a Vevő hibájából nem valósulhat meg (hibás telefonszám, nem lehetséges a kapcsolatfelvétel), úgy a rendelt tételeket nem áll módunkban kézbesíteni!

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

Ön a BLABO Vegyszer Kft. hibás teljesítése esetén a BLABO Vegyszer Kft -vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a BLABO Vegyszer Kft számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a BLABO Vegyszer Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a BLABO Vegyszer Kft. adott okot.

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a BLABO Vegyszer Kft-vel.

Ön közvetlenül a BLABO Vegyszer Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a BLABO Vegyszer Kft-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a BLABO Vegyszer Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a BLABO Vegyszer Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát
elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt
hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy a BLABO Vegyszer Kft-vel, mint forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A forgalmazó (BLABO Vegyszer Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A forgalmazónak (BLABO Vegyszer Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év.

Az egyes termékekre vonatkozó jótállási időtartam a termék adatlapján kerül feltüntetésre.

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a BLABO Vegyszer Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A BLABO Vegyszer Kft. a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a BLABO Vegyszer Kft., vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a BLABO Vegyszer Kft-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban
képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

– ha a BLABO Vegyszer Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a BLABO Vegyszer Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A BLABO Vegyszer Kft-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a BLABO Vegyszer Kft-t terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a BLABO vegyszer Kft. alább meghatározott címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:

Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

A jótállási feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nincsenek meg Önnek ezek a dokumentumok vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor kérjük, forduljon szolgáltató központunkhoz:

E-mail: info@uszodaesmedence.hu

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “Uszoda és Medence webáruház”

A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.

10. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig az áru a BLABO Vegyszer Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a BLABO Vegyszer Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

11. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet:

– banki előreutalással,
– Barion egyenleggel és bankkártyával,
– személyes átvételkor készpénzben,
– vagy utánvétellel is.

A BLABO Vegyszer Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő számlaszámra:
BLABO Vegyszer Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u.34. 5/26.)
Bankszámlaszám: OTP 11722003-22479974-00000000

Kérjük adja meg rendelési számát, – illetve amennyiben rendelkezik ügyfélszámmal, – ügyfélszámát is a közlemény rovatban!

Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. A felhasználók bankkártya adatait kizárólag a Barion Payment Zrt kezeli az online fizetéses vásárlásoknál, társaságunknak a bankkártya adatokra nincs rálátása.

Társaságunk webáruházi rendelések esetén a billingo.hu elektronikus online számlázórendszeren keresztül elektronikus számlát állít ki, melyet  a rendeléskor megadott e-mail címre küldünk meg a visszaigazolással egy időben.
Billingo Technologies Zrt., Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet. Cégjegyzékszám:01-10-140802, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék cégbírósága. Adószám: 27926309-2-41. Közösségi adószám: HU27926309 Online számlázószoftver neve: billingo.hu https://www.billingo.hu/ Email: hello@billingo.hu

12. Kapcsolatfelvétel

Az év 365 napján, a nap 24 órájában elérhetők vagyunk.

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségen:
e-mail: info@uszodaesmedence.hu

Az Uszoda és Medence Webáruház telefonos elérhetősége:
+36 70 621 2116
*(normál díjszabással hívható)

Telefonos elérhetőségünk ideje:
H-P 8:00 – 16:00 óráig

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés

Ön a termékkel vagy a BLABO Vegyszer Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

A BLABO Vegyszer Kft. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a BLABO Vegyszer Kft. a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel.

Szóbeli panasz esetében BLABO Vegyszer Kft. a jegyzőkönyv egy példányát köteles önnek átadni.

BLABO Vegyszer Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a BLABO Vegyszer Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a BLABO Vegyszer Kft. egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A BLABO Vegyszer Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a BLABO Vegyszer Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt.

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a BLABO vegyszer Kft. és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a BLABO Vegyszer Kft-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A hivatalok elérhetőségeit itt találja: https://jarasinfo.gov.hu/

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata– Polgármesteri Hivatal jegyzője cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
tel.: +36 1 229 2616
e-mail: jegyzo@bp22.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Osztály
cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.,
tel.: +361 450 2598

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

mellett működő Békéltető Testület
cím: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99.
levelezési cím: 1253. Budapest, Pf.: 10.
e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
tel.: +36 1 488 2131

További békéltető testületek: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform (ODR), amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr, a platform használatának feltételeivel együtt.

14. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat itt találja.

15. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A BLABO Vegyszer Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A BLABO Vegyszer Kft. által üzemeltetet webáruházban való árurendelés feltételezi a Fogyasztó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra, és esetlegesen 3. fél rossz szándékú beavatkozására. A BLABO Vegyszer Kft. tevékenységét jóhiszeműen folytatja a tőle elvárható legnagyobb üzembiztonságra törekedve, azonban semmilyen körülmények között nem vállalható felelősség a technológia jellegéből fakadó alábbi speciális eseményekre, bármely okból is következtek azok be:

– Az Interneten küldött és /vagy fogadott bármilyen adat.
– Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
– Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
– Bármely levél, de főleg bármilyen adat elvesztése.
– Bármely szoftver nem megfelelő működése.
– Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
– A BLABO Vegyszer Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
– Fogyasztó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépét a vírusoktól, illetve tárolt adatait a behatolóktól.
– A BLABO Vegyszer Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
ˇ- A BLABO Vegyszer Kft. fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül a webáruházat más domain név alá helyezze át, bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve az online áruházat vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
– A BLABO Vegyszer Kft. szintén fenntartja a jogot termékei és szolgáltatásai árának és tartalmának előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére
– Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a webáruházon.
– Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
– A BLABO Vegyszer kft. nem vállal felelősséget a webáruház tartalmában tapasztalt semmilyen elírásért, tévesen feltüntetett információért amennyiben az kívülálló, rosszindulatú beavatkozás eredménye.
– Előfordulhat, hogy a webáruházon a BLABO Vegyszer Kft. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, vagy nem kívánt tartalmak közlése valósul meg. A BLABO Vegyszer Kft. ezekért változásokért, illetve megjelenő tartalmakért, az Internet technológia biztonsági kockázataiból fakadóan, nem tud felelősséget vállalni, noha törekszik arra, hogy a nemkívánatos esemény tudomására jutásától számított legrövidebb időn belül eltávolítsa azokat, illetve visszaállítsa az eredeti állapotot.
– A BLABO Vegyszer Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
– Abban az esetben, ha a Fogyasztó bármilyen formában megsérti a szabályokat, a BLABO Vegyszer Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a Fogyasztó nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.
– A Fogyasztó az online áruházat kizárólag saját felelősségére használhatja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.05.15.